ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ชลภัทร    โสรส
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย)