ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สมบัติ    แย้มประภา
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วีลแชร์เทนนิส
  ประเภทวีลแชร์ ชายคู่