ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
บุญเชิด    ใจเย็น
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วีลแชร์เทนนิส
  ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
 วีลแชร์เทนนิส
  ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย