ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พล    จันเทียม
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 100 เมตร ชาย SB 7
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 100 ม. ชาย S 7
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)