ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
รัชณี    รุ่งฤทธิ์
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.อุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  กลุ่มคนแคระ คู่ผสม SS6
 แบดมินตัน
  กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่
 ยกน้ำหนัก
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง