รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:30 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ตราด
ส.ตราด
2
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี