รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:45 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.จันทบุรี
ส.จันทบุรี
2
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา