รายการ เปตอง พิการทางปัญญา หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:30 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี