รายการ เปตอง พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:30 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
ส.สตูล
ส.สตูล