รายการ แบดมินตัน กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี