รายการ ฟุตบอล พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
12
3
14
9
13
1
2
11
6
18
8
10
5
16
7
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
12
11
16
3
6
10
13
7
14
18
5
4
1
9
8
ส.นครนายก
ส.นครนายก