รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
ส.ตราด
ส.ตราด