รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:30 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
2
ส.ยะลา
ส.ยะลา
3
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี