ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุขสวัสดิ์    จันนุบิน
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.อุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว