ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วีระพล    มั่นสิงห์
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.อุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิงปืน
  FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
 ยิงปืน
  R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1
 ยิงปืน
  R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1
 ยิงปืน
  R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1
 ยิงปืน
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ 10 ม. ปืนยาวอัดลมท่ายืน SH1 60 นัด บุคคลชาย
 ยิงปืน
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ 10 ม. ปืนยาวอัดลมท่ายืน SH1 60 นัด บุคคลชาย
 ยิงปืน
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ 10 ม. ปืนยาวอัดลมท่ายืน SH1 60 นัด บุคคลชาย
 ยิงปืน
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ 10 ม. ปืนยาวอัดลมท่ายืน SH1 60 นัด บุคคลชาย