ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพร    ตะพิณะ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 แบดมินตัน
  พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่