ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ภัทรภร    ปัตตะแวว
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ปทุมธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย
 ยิงธนู
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง