ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
บัญชา    บุญมี
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ระยอง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย
 ยิงธนู
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย
 ยิงธนู
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point