ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุริยันต์    อุคำ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สมุทรสงคราม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
 แบดมินตัน
  พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่