ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ไพโรจน์    พรมไหมทอง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56