ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
มงคล    บุญสุน
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สมุทรสงคราม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1
 ยกน้ำหนัก
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย