รายการ ฟุตบอล พิการทางหู รอบแรก  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
16
1
11
13
7
12
3
4
2
14
5
17
9
6
8
10
ส.ระยอง
ส.ระยอง
2
17
12
3
4
14
9
13
1
2
11
15
6
18
8
10
5
16
7
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร