รายการ ฟุตซอล พิการทางหู รอบแรก  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 .
สนาม
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
05
11
01
04
03
08
07
06
10
ส.นครสวรรค์
ส.นครสวรรค์
2
08
09
04
06
11
02
05
03
10
01
11
07
ส.พัทลุง
ส.พัทลุง