รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3019
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
3
3078
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
4
1017
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
5
2111
ส.บุรีรัมย์
ส.บุรีรัมย์
6
3086
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย