รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.10 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1108
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
2179
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร