รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:15 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
4041
ส.สงขลา
ส.สงขลา
3
2034
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
5
1111
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี