รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:10 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1016
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
1110
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
4
2161
ส.มหาสารคาม
ส.มหาสารคาม
5
5015
ส.สงขลา
ส.สงขลา