รายการ กรีฑา กระโดดไกล หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2130
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
2
3002
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
3
2188
ส.สงขลา
ส.สงขลา
4
3038
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
5
1048
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
6
1053
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
7
4027
ส.นครปฐม
ส.นครปฐม
8
1147
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
9
2056
ส.สุรินทร์
ส.สุรินทร์