รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2003
ส.อุทัยธานี
ส.อุทัยธานี
3
4062
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
4
1072
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
1118
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี