รายการ กรีฑา 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2010
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
2
2104
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
3
1033
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
4
3057
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
5
3046
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่