รายการ กรีฑา 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:10 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2107
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
2
1035
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
2106
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
4
1068
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร