รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1172
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี
2
3057
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
3
4014
ส.กระบี่
ส.กระบี่