รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:50 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1075
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
1163
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
5
2146
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
6
2194
ส.สงขลา
ส.สงขลา
7
3053
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
8
4074
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์