รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:50 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1162
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
3
2059
ส.สุรินทร์
ส.สุรินทร์
4
2138
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
5
3009
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
6
2195
ส.สงขลา
ส.สงขลา
7
4073
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์