รายการ โกลบอล ทีมหญิง พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
4
2
1
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
3
2
ส.สมุทรปราการ
ส.สมุทรปราการ