รายการ โกลบอล ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
3
1
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
5
9
4
3
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี