รายการ เซปักตะกร้อ พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:45 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
13
3
6
4
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
2
3
7
4
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย