รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
3
5
1
4
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
2
2
4
1
5
7
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี