รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:45 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
2
3
ส.ชัยภูมิ
ส.ชัยภูมิ
2
1
7
2
8
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร