รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:45 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
8
1
4
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
9
10
7
8
ส.สกลนคร
ส.สกลนคร