รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:40 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
2
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี