รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:40 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นครปฐม
ส.นครปฐม
2
ส.ราชบุรี
ส.ราชบุรี