รายการ วีลแชร์เทนนิส ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ พบกันหมด ครั้งที่ 1  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี