รายการ วอลเลย์บอล พิการทางหู ทีมหญิง ยืน รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
2
4
12
1
10
7
5
3
8
11
6
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
2
2
4
12
10
7
3
5
1
9
6
8
11
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร