รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
3055
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
3
1187
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
5
1172
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี
7
1067
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร