รายการ กรีฑา ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
4062
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
2
1072
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
2003
ส.อุทัยธานี
ส.อุทัยธานี
4
1118
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
5
2143
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี