รายการ กรีฑา พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1024
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
2
1025
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
1070
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
4
1112
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
5
1184
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
6
2078
ส.ชัยภูมิ
ส.ชัยภูมิ