ยิงธนู

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve
Recurve st 90 ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve st 90 ม. บุคคลชาย
Recurve w2 90 ม. บุคคลชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve w2 90 ม. บุคคลชาย
Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลหญิง
บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve
Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง
Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย
Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง
Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย
Recurve st 50 ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลชาย
Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง
Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย
Recurve st 30 ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลชาย
Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย
Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง
Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน)
บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point
รวม ยิงธนู  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงธนู
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel