รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 10:20 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
6
ส.ชลบุรี
1101
สุรีรัตน์  ศรีเดช
ส.ชลบุรี
04.05
04.07
03.93
04.28
04.11
04.07
04.28
Gold
1
3
ส.ระนอง
4021
กิตติยา  โกจิ
ส.ระนอง
04.13
04.11
04.22
04.14
03.92
04.14
04.22
Silver
2
1
ส.ขอนแก่น
2016
สรัลชนา  เขียมสันเทียะ
ส.ขอนแก่น
03.25
03.06
03.35
03.34
03.43
03.51
03.51
Bronze
3
4
ส.นนทบุรี
1002
ชัยเนตร  ศรีทอง
ส.นนทบุรี
02.91
03.36
03.19
03.41
03.49
03.19
03.49
4
7
ส.ลพบุรี
1143
พูล  มารมย์
ส.ลพบุรี
02.27
02.36
02.60
02.42
02.28
02.67
02.67
5
8
ส.อุดรธานี
2140
ทัชชัย  พิมพารักษ์
ส.อุดรธานี
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
6
5
ส.นนทบุรี
1003
อัญชลี  เจริญสุข
ส.นนทบุรี
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
7
2
ส.สุโขทัย
3105
กำไร  เที่ยงมณี
ส.สุโขทัย
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
8
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start