รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09.00 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
ส.สุพรรณบุรี
1184
กัมพล  รุ่งเสรีกุล
ส.สุพรรณบุรี
08.92
xx
08.87
08.74
08.92
Gold
1
3
ส.กรุงเทพมหานคร
1070
วิชัย  ทองดี
ส.กรุงเทพมหานคร
07.33
07.13
07.85
07.67
07.74
07.85
Silver
2
4
ส.ชลบุรี
1112
รณฤทธิ์  พิมพ์แสง
ส.ชลบุรี
06.35
06.76
06.37
06.63
06.86
06.86
06.86
Bronze
3
7
ส.เชียงใหม่
3050
สุวพิชญ์  เหล็กกลิ่น
ส.เชียงใหม่
05.16
04.44
04.60
04.69
04.20
04.69
05.16
4
6
ส.ชัยภูมิ
2078
สุเทพ  ม่วงเพ็ชร
ส.ชัยภูมิ
04.88
04.87
04.88
04.72
04.61
04.66
04.88
5